Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Okolí
 
Zřícenina hradu Dobronice :
 
 
Hrad vznikl patrně na počátku 14. století. Od roku 1322 byl sídlem vladyckého rodu, který se po něm psal. V roce 1455 přešel do rukou Rožmberků. Na počátku 16. století byl za pánů ze Rzavého pozdně goticky přestavěn. Roku 1691 se stal majetkem jezuitů, kteří ho do roku 1727 užívali jako letní rezidenci. Po zrušení řádu byl ponechán svému osudu a změnil se ve zříceninu.  Vzdálenost : po silnici 4km, kolem řeky 2km.
 
Stádlecký řetězový most :
 
 
Poslední empírový most tohoto druhu v Evropě. Původně byl most postaven přes Vltavu v Podolsku na silnici z Tábora do Písku v letech 1847 - 1848 českobudějovickým stavitelem Josefem Lannou. Na počátku šedesátých let byl most památkově rozebrán a přenesen k obci Stádlec k znovuvybudování na silnici přes řeku Lužnici, kde byl 25. května 1975 slavnostně otevřen. Rozměry mostu: celková délka (od kotevních bloků) 157 metrů, šířka mostovky 6 metrů, výška pylonů nad vozovkou 10,5 metrů, nosnost 2 tuny. Vzdálenost : po silnici 10km, kolem řeky 7km.
 
Bechyně - zámek :
 
 
 
Původně knížecí hradiště v Bechyni, zmiňované již v 9. století, stojí na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutná a řeky Lužnice. Z majetku pražských biskupů "pustou horu Bechyni" získal před rokem 1268 král Přemysl Otakar II. a vybudoval zde kamenný hrad. Za krále Jana Lucemburského v předhradí bylo založeno město, roku 1323 obehnané hradbami. K mohutnému opevnění hradu došlo v 15. století.
 
Od sedmdesátých let 13. století docházelo ke střídání majitelů; roku 1340 Bechyně byla i v držbě pánů ze Šternberka (znovu v letech 1477 až 1530, pak 1596 až 1715), od nichž ji získal v roce 1367 markrabě Jošt. Za Bechiňů z Lažan došlo na přelomu 1422-1423 k vypálení města husitským hejtmanem Janem Hvězdou z Vicemilic; hrad však byl dobyt Prokopem Holým až v roce 1428.
 
Z nejstaršího sídla, přestavovaného zejména v roce 1477 a pak v letech 1510 až 1527, jsou podnes dochovány části dvou podélných staveb, spojených příčným křídlem, jež bylo v době renesance připojeno k nově vybudovanému tzv. Vokovu zámku. Čtvrté křídlo, ukončující jižní stranu nádvoří, bylo v roce 1791 strženo.
 
Po éře Švamberků, majitelů Bechyně od roku 1530, tu v letech 1569 až 1596 vládl Petr Vok z Rožmberka, jenž zde měl svatbu (14. 2. 1580) s Kateřinou z Ludanic. Sňatkem Marie Terezie ze Šternberka roku 1715 s Janem Leopoldem hrabětem Paarem přechází Bechyně do majetku Paarů, kteří zde setrvali až do roku 1948, kdy zámek konfiskoval stát. Poté jej využívala ČAV. Po revoluci byl majetek navrácen původním majitelům- Paarům. Ti však se rozhodli značně zubožené statky vložit do akciové společnosti Panství Bechyně. Tato akciovka zámek opravila a stále spravuje a v roce 1998 zpřístupnila veřejnosti.
 
Zámek a přilehlé nemovitosti a pozemky jsou v podstatě od roku 1994 nepřetržitě opravovány. Do roku 2007 uskutečnila společnost Panství Bechyně rekonstrukce a opravy za necelých 175 milionů korun.
Mezi nejdůležitější a nejnákladnější opravy patří kompletní rekonstrukce celé prohlídkové trasy zámku, zrestaurování nábytku a obrazů, rekonstrukce Vokova svatebního sálu (podlaha, kazetový strop, nástěnné malby) a rekonstrukce Jízdárny. Dále pak bylo investováno do rekonstrukce kašny, Lesního domu, nádvoří, zámecké věže až po kompletní výměnu střešní krytiny a krovů.
Zatím nejnovějším rekonstrukčním počinem je nová střecha Kohoutku – Katovny i se zcela novou kohoutí korouhvičkou. Vzdálenost : po silnici 3km, kolem řeky 6km.
 
Rozhledna Radětice :
 
Výška rozhledny činí 12 m, má 4 vyhlídkové plošiny, nejvyšší ve výšce 10 m, počet schodů 45. Výhled je sice pouze východním směrem, přesto je zajímavý. O viditelných kopcích a objektech vás na věži informuje velká panoramatická fotografie s popisky. Vzdálenost : po silnici 5km.
 
 Muzeum historických vozidel Pořežany:
 
 
  V muzeum jsou ke shlédnutí nákladní a osobní automobily, koňské kočáry, bryčky, sáně, motocykly, jízdní kola, stará zemědělská technika, náradí, selská jizba, modely vláčků, automobilů a letadel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist
Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek